Μπομπάρδα με ιστιοφορία Πολάκα

ShipPhoto_22_BS.jpgΑντίγραφο Μπομπάρδας με ιστιοφορία «Πολάκα». 

Κατασκευαστής / Shipbuilder : Δαμουράκης Ελευθέριος

Χαρακτηριστικά μοντέλου / Ship model's characteristics

 
Κλίμακα / Scale
Μήκος / Length
Πλάτος / Width
Ύψος / Height
Διαστάσεις / Dimensions :
1:30
61 cm
18 cm
-- cm

 

Τύπος γάστρας / Type of hull :
Μπομπάρδα (παραλλαγή Βαρκαλά)
Ιστιοφορία / Type of sail :
Πολάκα (ή Μπομπάρδα)
Όνομα / Νame :
-

Φωτογραφίες από το μοντέλο