Μπομπάρδα με ιστιοφορία Πολάκα (Λιβυρνίς)

ShipPhoto_01_BS.jpgΟμοίωμα Μπομπάρδας με ιστιοφορία «Πολάκα». Κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς, εξολοκλήρου στο χέρι (from scratch) καθώς και όλα τα εξαρτήματά του (καβίλιες, τρύοπα, μακαράδες, φανάρια ,άγκυρες). Χρόνος κατασκευής 510 ώρες.

Κατασκευαστής / Shipbuilder : Γιαννίκος Θανάσης

Χαρακτηριστικά μοντέλου / Ship model's characteristics

 
Κλίμακα / Scale
Μήκος / Length
Πλάτος / Width
Ύψος / Height
Διαστάσεις / Dimensions :
1:18
85 cm
17 cm
62 cm

 

Τύπος γάστρας / Type of hull :
Μπομπάρδα (παραλλαγή Βαρκαλά)
Ιστιοφορία / Type of sail :
Πολάκα (ή Μπομπάρδα)
Όνομα / Νame :
-

Φωτογραφίες από το μοντέλο