Βρείτε μας στο Facebook

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish

Το Τρεχαντήρι ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ - 1. Σκελετός και πέτσωμα

 

 

 

 

Ο σκελετός

 

Η υπερκατασκευή

 

Η κουπαστή

 

Ολοκλήρωση πετσώματος & καμάρια

 

Η κατασκευή του μηχανισμού ανάσυρσης δικτύου

 

Σχετικές καταχωρήσεις