Βρείτε μας στο Facebook

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish

Το Τρεχαντήρι ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ - 2. Εξωτερικές διαμορφώσεις και λοιπός εξοπλισμός

 

 

 

 

Οι στρωμάτσες

 

Τα κάγκελα

 

Το κατάστρωμα

 

Η ολοκλήρωση του καταστρώματος

 

Κατασκευή σωσιβίου

 

Οι ψαροκασέλλες

 

Σχετικές καταχωρήσεις