Παραδοσιακό Σκοπελίτικο τρεχαντήρι με ιστιοφορία "Μπομπάρδα"

Παραδοσιακό τρεχαντήρι με ιστιοφορία "Μπομπάρδα"Ομοίωμα παραδοσιακού τρεχαντηρού από τη Σκόπελο, με ιστιοφορία Μπομπάρδα (σταυρώσεις στο πλωριό και μπούμα στο πρυμνιό κατάρτι). Ολικό μήκος: 83,5 cm

Κατασκευαστής / Shipbuilder : Μπουζούνης Γεώργιος

Χαρακτηριστικά μοντέλου / Ship model's characteristics

 
Κλίμακα / Scale
Μήκος / Length
Πλάτος / Width
Ύψος / Height
Διαστάσεις / Dimensions :
1:35
53,0 cm
17,0 cm
59,0 cm
Τύπος γάστρας / Type of hull :
Τρεχαντήρι / Trechantiri
Ιστιοφορία / Type of sail :
Μπομπάρδα / Bombarda
Όνομα / Νame :
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ / EVAGGELISMOS

Φωτογραφίες από το μοντέλο

 

Πηγές πληροφόρησης

Αφορμή για την κατασκευή της γάστρας αλλά και του τύπου της ιστιοφορίας του μοντέλου, αποτέλεσαν οι παρακάτω ασπρόμαυρες φωτογραφίες.

  • Για το σκάφος: Φωτογραφία (εικ. 24) - "Σκόπελος. Οι χειροτέχνες αφηγούνται". Επιμέλεια Αλέκα Μπουτζουβή - Αθήνα 1999
  • Για την αμαρτωσιά: Εικ. 1 - Ιστιοφόρο στο Βόσπορο αρχές του 20ου αιώνα. (Φωτογραφία Ν.Μακάς) ΕΛΙΑ από το βιβλίο του Κ. Δαμιανίδη "Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική"

 

Σχέδιο κατασκευής

Το σχέδιο κατασκευής όπως διαμορφώθηκε από τον ίδιο τον κατασκευαστή του μοντέλου Γ. Μπουζούνη

Σχετικές καταχωρήσεις