Τσερνίκι με ιστιοφορία «Πέννα»

Tserniki-Varkalas 05

Μικρό έως και μεσαίο εμπορικό σκάφος, το οποίο το συναντάμε συχνότερα στα ανατολικά κυρίως παράλια του Αγαίου. Αποτελούσε τη ραχοκοκκαλιά του εμπορίου της εποχής και συγκερκιμένα ανάμεσα στα νησιά Μυτιλλήνη, Σάμο, Χίο, αλλά και Κωνσταντινούπολη, Αϊβαλή Σμύρνη κλπ

Κατασκευαστής / Shipbuilder : Ελευθέριος Δαμουράκης

 

Το συγκερκιμένο σκαρί αποτελεί μία ιδιόμορφη κατασκευή τσερνικού, με το ποδόσταμα της πλώρης, σε αντίθεση με το τσερνίκι όπως το γνωρίζουμε, να διαφοροποιείται από τον κατασκευαστή του και να γίνεται ελαφρώς καμπύλο.

Όπως προκύπτει από το πλήθος των φωτογραφιών που συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο μας, η ιστιοφορία «Πέννα» έχει μικρές απαιτήσεις σε πλήρωμα, καθώς και δίνει τη δυνατότητα πλεύσης σε αρκετά κλειστές γωνίες σε σχέση με τον άνεμο (όρτσα).

Χαρακτηριστικά μοντέλου / Ship model's characteristics

 
Κλίμακα / Scale
Μήκος / Length
Πλάτος / Width
Ύψος / Height
Διαστάσεις / Dimensions :
1:30
53,2 cm
16 cm
75 cm

 

Τύπος γάστρας / Type of hull :
Τσερνίκι / Tserneeke
Ιστιοφορία / Type of sail :
Πέννα / Penna sail
Όνομα / Νame :
ΕΥΜΟΡΦΙΑ - Λ.Ν. 23

Φωτογραφίες από το μοντέλο