Βρείτε μας στο Facebook

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish

Προδιαγραφές εκθεμάτων

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Για την ένταξη φωτογραφιών μοντέλων σκαριών και σκαφών υπό κλίμακα, πρέπει να ικανοποιούνται απαραιτήτως οι παρακάτω προδιαγραφές - προϋποθέσεις:

 1. Το περιεχόμενο των φωτογραφιών να εναρμονίζεται απόλυτα με το πλαίσιο όπως αυτό καθορίζεται στο σκοπό του site
 2. Τα μοντέλα καραβιών γενικά, να αποτελούν προϊόν μοντελισμού με αποδεκτή αισθητική, ποιότητα, πιστότητα, λειτουργικότητα και αληθοφάνεια κατασκευής, όπως τήρηση πραγματικών κατασκευαστικών σχεδίων, της κλίμακας του μοντέλου κ.λ.π.
 3. Τα μοντέλα καραβιών που παρουσιάζουν αρχαία σκαριά, ιστορικά καράβια κ.λ.π., όπου δεν υπάρχουν σχέδια, να συνοδεύονται απαραίτητα από συγκεκριμένα τεκμήρια, όπως π.χ. φωτογραφίες από αγγεία, τοιχογραφίες, αναφορά σε σχετική ξένη ή ελληνική βιβλιογραφία, υποστηρικτικό κείμενο όσον αφορά στη κατασκευή κ.λ.π.
 4. Τα προτεινόμενα νέα μοντέλα καραβιών και σκαφών « kit » που ήδη προβάλλονται, να διαφοροποιούνται σημαντικά από το αντίστοιχα που ήδη προβάλλονται
 5. Οι φωτογραφίες να έχουν ουδέτερο φόντο και μεταξύ άλλων να μην απεικονίζονται μαζί και διάφορα άλλα άσχετα αντικείμενα εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, άνθρωποι κ.λ.π.
 6. Το μοντέλο που παρουσιάζεται, να καλύπτεται ικανοποιητικά (σε σχέση με το συνολικό μέγεθος της φωτογραφίας),
 7. Οι φωτογραφίες να είναι καθαρές, ευκρινείς κ.λ.π. Θα πρέπει να είναι σε ικανοποιητική ανάλυση και μέγεθος (το λιγότερο που συνίσταται είναι 1024x768 pixels), ούτως ώστε το μοντέλο να φαίνεται με ευκρίνεια, να εκτιμάται ικανοποιητικά η ποιότητα και η αληθοφάνεια της κατασκευής, καθώς και να μην μειώνεται η αξία του. (Προτιμάται η διάσταση των 1600x1200 pixels).
 8. Η παρουσία του μοντέλου θα πρέπει να γίνεται με ένα ικανό πλήθος φωτογραφιών. Το λιγότερο επιθυμητό από 8 έως 12. (Επεξεργαζόμενοι ένα ικανό πλήθος φωτογραφιών, ακόμη και μεγαλύτερο από 12, αυτό μας βοηθά στην επιλογή των καταλληλότερων και αντιπροσωπευτικότερων φωτογραφιών για το μοντέλο).
 9. Στο σύνολο των φωτογραφιών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και μερικές που να καλύπτουν όλο το μοντέλο (σε πλάγια όψη, πλάγια όψη από πλώρη, πλάγια όψη από πρύμνη). Επίσης οι υπόλοιπες μπορεί να καλύπτουν και μέρος του μοντέλου ή/και μερικές αρκετά κοντινές, όσο δηλαδή χρειάζεται για την προβολή των σημαντικών λεπτομερειών από την κατασκευή του μοντέλου, όπου να φανερώνει την ποιότητα και την αληθοφάνεια της κατασκευής του.
 10. Οι φωτογραφίες να συνοδεύονται από κείμενο με στοιχεία που να αφορούν στο μοντέλο (π.χ. τρόπος και υλικά κατασκευής, εάν εκτίθεται... πού εκτίθεται, συγκεκριμμένες πηγές κ.λ.π.), αλλά και με στοιχεία που αφορούν στο πραγματικό, όταν αναφέρεται σε ένα υπαρκτό σκαρί (όνομα, μέγεθος, χρήση, τοποθεσία, ιστορικά στοιχεία κ.λ.π.).
 11. Να προσδιορίζονται τα στοιχεία του μοντέλου που αφορούν: στην κλίμακα κατασκευής, στις διαστάσεις (ολικό μήκος, πλάτος, ύψος) καθώς και τα στοιχεία του κατασκευαστή: Ονοματεπώνυμο, Πόλη, Χώρα και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail και τηλέφωνο). Τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, δεν δημοσιεύονται εάν δεν αποτελεί επιθυμία του μοντελιστή.

Παράλληλα, με στόχο να δημιουργηθεί μία ειδική σελίδα με όλους τους συμμετέχοντες και τους συνεργάτες μας, πέραν των παραπάνω προσωπικών στοιχείων που συνοδεύουν το μοντέλο, ο μοντελιστής μπορεί να αποστείλει ένα μικρό και συνοπτικό βιογραφικό.

 

Προδιαγραφές τεχνικών χαρακτηριστικών και κειμένων

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κείμενα που αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες πρέπει:

 • να είναι σαφή και πλήρη κάνοντας αναφορά όπου και όταν απαιτείται σε χρονολογίες, τοποθεσίες, ονόματα κ.λ.π.
 • να γίνεται αναφορά όπου απαιτείται στη σχετική βιβλιογραφία