Βάρκα παπαδιά

Μικρή βάρκα παπαδιά

Περισσότερα...Ομοίωμα μικρής παραδοσιακής ξύλινης βάρκας παπαδιά (με καθρέπτη στην πρύμνη).

Κατασκευαστής / Shipbuilder : Κουτάγιαρ Γιάννης

 

Περισσότερα...