Το μπρίκι ΑΡΗΣ

Το μπρίκι ΑΡΗΣ του του καπετάν Αναστάση Τσαμαδού έλαβε ενδοξότατο μέρος στον Αγώνα της ανεξαρτησίας απο τον οθωμανικό ζυγό. Είχε ναυπηγηθεί στη Βενετία το 1819 με το αρχικό όνομα...

Από το 1833 ως το 1879 λεγόταν «Αθηνά» και από το 1879 ως το 1921 ξαναπήρε το αρχικό δοξασμένο όνομα. Κατά την Αιγυπτιακή απόβαση του 1825 έχασε τον ηρωικό του κυβερνήτη στη μάχη της Σφακτηρίας και επιχείρησε τότε την επική εκείνη έξοδο από τον όρμο της Πύλου ανάμεσα από τριάντα τέσσερα εχθρικά πολεμικά που μάταια προσπάθησαν να το εμποδίσουν.

Το τιμημένο αυτό μπρίκι, μετά την ένδοξη δράση του κατά την Επανάσταση, πωλήθηκε στην Ελληνική Κυβέρνηση αντί 71.691 φοινίκων και αποτέλεσε μέρος του Ελληνικού στόλου μέχρι το1921. Αντί να διατηρηθεί, όπως του άξιζε, η δυσκολία της συντηρήσεώς του, οδήγησε τότε (1921) στην καταβύθισή του με κανονιοβολισμό από άλλα καράβια του στόλου, σε ένα θλιβερό πανηγυρισμό των 100 χρόνων από την επανάσταση του 1821.