Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Ιθάκης

Το Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Ιθάκης, στεγάζεται στο κτίριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που κατασκευάστηκε τον Νοέμβριο του 1923, δωρεά του Ιθακήσιου εφοπλιστή Γ. Δρακούλη. Διέθετε τρεις ηλεκτρομηχανές και τροφοδοτούσε με ηλεκτρικό ρεύμα το Βαθύ και το Περαχώρι μέχρι το 1967, εκτός από το 1941-1945 όπου οι ξένοι κατακτητές διέκοψαν τη λειτουργία του. 

Από τότε η Ιθάκη τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα από την Κεφαλονιά. Αργότερα το κτίριο αυτό περιήλθε στο Δήμο Ιθάκης και μέσω προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναστηλώθηκε και αναπαλαιώθηκε.

Το «Ναυτικό - Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης» συστάθηκε το 1997. Η συλλογή περιλαμβάνει ένα πλήθος εκθεμάτων, που ξεπερνούν τα 2000, μεταξύ των οποίων είναι μια πλούσια συλλογή παλαιών φωτογραφιών των αρχών του αιώνα μας, συλλογή από πίνακες καραβιών Ιθακήσιων πλοιοκτητών, ναυτικά όργανα, στολές, έγγραφα και Βιβλία της Εμπο-ροναυτικής Σχολής Σταθάτου, καθώς και άλλα τεκμήρια από την πλούσια ναυτική ιστορία της Ιθάκης.

Επίσης περιλαμβάνει χάλκινα, μπρούτζινα και κεραμικά σκεύη οικιακής χρήσης, κοσμήματα, παλαιά εργαλεία, χαρακτηριστικά αντικείμενα διαφόρων επαγγελμάτων, έπιπλα αστικής τάξης του νησιού, μικροαντικείμενα εκκλησιαστικής τέχνης, παραδοσιακές στολές της Ιθάκης και εξοπλισμό και κατασκευές της κλωστικής και υφαντικής τέχνης, αγροτικό εξοπλισμό, εργαλεία υφάνσεως, εκκλησιαστικά είδη, κοσμήματα, γραμματόσημα,μουσικά όργανα κλπ.

Το 1996 ενέταξε στη συλλογή του μια σειρά από χαλκογραφίες του J.H.W. TIS-CHBREINl 1751-1829] με μορφές του Ομήρου, προσφορά του Κέντρου Οδυσσεια-κών Σπουδών. Επίσης το 2005 συμπεριέλαβε στη συλλογή του, μέρος της ουλ-λογής Γραμμοφώνων, προσφορά του συμπατριώτη μας Νάρκισσου Ραυτόπουλου. Σκοπός του Μουσείου είναι ο καλύτερος συντονισμός των δραστηριοτήτων για τη διατήρηση, διάδοση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού της Ιθάκης και συγκεκριμένα:

  • Η ανεύρεση, η διάσωση, η συντήρηση, η καταγραφή και παρουσίαοη των αντικειμένων που αποτελούν μοναδικούς μάρτυρες μιας άλλης εποχής που μέχρι οήμερα εξακολουθεί να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον πολιτισμό του νησιού μας καθώς και η διαφύλαξη και προβολή της λαϊκής μας παράδοσης, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και της αξιόλογης ναυτικής μας ιστορίας.
  • Ο συνεχής εμπλουτισμός των εκθεμάτων και των συλλογών του.
  • Η επικοινωνία και η ανταλλαγή εμπειρίας, τεχνογνωσίας με άλλα μουσεία του είδους του.
  • Η έκδοση εντύπων, λευκωμάτων και Βιβλίων λαογραφικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου.
  • Η έκδοση σύγχρονων υλικών πληροφόρησης και προβολής (Video, cd-rom, ταινιών κ.α).
  • Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων για την πολιτιστική κληρονομιά, την παράδοση, τη λαογραφία, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική κ.α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ναυτικό - Λαογραφικό Μουοείο Ιθάκης, Πρώην Ηλεκτρικός Σταθμός, Βαθύ Ιθάκης, Τηλ.: 26740 33398