Πνευματικά δικαιώματα

Αγαπητοί μας φίλοι

Σας παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι οι παρακάτω όροι αποσκοπούν καταρχήν στην ενημέρωσή σας, για τη δική σας ενδεχομένως προστασία αλλά και από σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα των φίλων ιδιωτών αλλά και φορέων που συμμετέχουν (μέσω υλικού πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας τους) στο "naftotopos.gr".

 1. Τα κείμενα και οι φωτογραφίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (naftotopos.gr), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων συγγραφέων ή ιδιοκτητών τους και ενδεχομένως να προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία. (Επισημαίνουμε ότι για το περιεχόμενο που υπόκειται ο περιορισμός αυτός, απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου τους με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.)
 2. Οι φωτογραφίες που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του naftotopos.gr, φέρουν όλες την ένδειξη:
  Copyright (c) [ΕΤΟΣ] - www.naftotopos.gr
  ή σχετικό υδατόγραμμα (watermark) και για τη χρησιμοποίησή τους ισχύουν και οι επισημάνσεις που περιγράφονται στην παράγραφο (4).
   
 3. Επιπλέον των φωτογραφιών (που εντάσσονται στην παράγραφο 2), εμπεριέχονται και δημοσιεύονται φωτογραφίες που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (ιδιωτών ή φορέων). Αυτές οι φωτογραφίες, κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
  • α. - Φωτογραφίες που αποτελούν μέρος δημοσιεύματος - άρθρου τρίτου, το οποίο αναδημοσιεύονται στο naftotopos.gr. Περιλαμβάνονται όπως στην πρωτότυπη δημοσίευσή τους, χωρίς καμία ένδειξη λογοτύπου και για την χρησιμοποίησή τους δεν απαιτείται καμία απολύτως ενέργεια.
  • β. - Φωτογραφίες που εντάσσονται στο υλικό του naftotopos.gr, όπου ο "ιδιοκτήτης" και τα στοιχεία επικοινωνίας του, συνοδεύουν τη δημοσίευση. Για τη χρησιμοποίηση του υλικού αυτού σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί του πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Οι φωτογραφίες αυτές, μπορεί να φέρουν και την ένδειξη: www.naftotopos.gr ή σχετικό υδατόγραμμα (watermark) και για τη χρησιμοποίησή τους επιπλέον ισχύουν και οι επισημάνσεις που περιγράφονται στην παράγραφο (4).
  • γ. - Φωτογραφίες που εντάσσονται στο υλικό του naftotopos.gr, όπου εμφανίζεται μόνο το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του "ιδιοκτήτη". Οι φωτογραφίες αυτές, φέρουν απλά την ένδειξη: www.naftotopos.gr ή σχετικό υδατόγραμμα (watermark) και για την χρησιμοποίησή τους ισχύουν και οι επισημάνσεις που περιγράφονται στην παράγραφο (4).
 4. Για να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες από τις φωτογραφίες που περιγράφονται στις παραγράφους (2), (3β) και (3γ),ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Για παρουσίαση σε έντυπο μέσο, παρακαλούμε να αναφέρετε στην ίδια σελίδα και σε ευκρινές σημείο το website "www.naftotopos.gr" ως η πηγή των συγκεκριμένων φωτογραφιών.
  • Για παρουσίαση σε δικτυακό τόπο, παρακαλούμε να εισάγετε σύνδεσμο αναφοράς (link) σε κάθε ιστοσελίδα (page) όπου σκοπεύετε να περιλάβετε κάποια τέτοια φωτογραφία, καθώς και να μας αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τη διεύθυνση (URL) του δικτυακού σας τόπου που θα περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες ιστοσελίδες.
  • Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετατροπή ή αλλοίωση φωτογραφιών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του naftotopos.gr, όπως για παράδειγμα η περικοπή φωτογραφιών, απαλοιφή λογοτύπου κ.λ.π.


Σας ευχαριστούμε