Μέθοδος κατασκευής για μακαράδες-ράγουλα

 1. Πέρνουμε δύο λωρίδες ξύλου έχοντας κατά νου ότι θα αποτελέσουν τα πλευρά και το πάχος το μακαρά ή του ράγουλου ανάλογα με την κλίμακα που θα δουλέψουμε.

2.Τρύβουμε λοξά σε κάθε μία λωρίδα σε όλο το μήκος της και μόνο στην μία πλευρά της κόχες της.

3.Κολλάμε μεταξύ τους τις δύο λωρίδες με τις «φαγωμένες» πλευρές.Έτσι έχουμε σχηματίσει το αυλάκι από το οποίο θα περνά το τσέρκι του μακαρά.

4.Στην συνέχεια μοιράζουμε τις λωρίδες σε μακαράδες (χωρίς να κόψουμε),
ανοίγουμε τρύπες, πλαγιάζουμε τις τρύπες και τέλος κόβουμε και φορμάρουμε τους μακαράδες.