Έρευνα επι των ναυπηγικών δεδομένων των Ελληνικού τύπου σκαφών - (Αντώνιος Κ. Αντωνίου)

Το βιβλίο περιλαμβάνεται στο αρχείο τμηματικά, με τις παρακάτω ενότητες:

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • ΜΕΡΟΣ Ι - ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
 • ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 • ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΩΣΗΣ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Ι - ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Περιεχόμενα:

 • Κεφάλαιο Α - Οι παλαιότεροι ή Πρόδρομοι τύποι
 • Κεφάλαιο Β - Οι σύγχρονοι τύποι των Ελληνικών θαλάσσιων σκαφών
 • Κεφάλαιο Γ - Οι λέμβοι (Οι λέμβοι των Ελληνικών λιμνών)
 • Κεφάλαιο Δ - Η ιστιοφορία των Ελληνικών Σκαφών

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περιεχόμενα:

 • Κεφάλαιο Α - Η σειρά και ο τρόπος ναυπήγησης
 • Κεφάλαιο Β - Τα τμήματα της κατασκευής & υπολογισμός - Διεθνείς κανονισμοί
 • Κεφάλαιο Γ - Η ξυλεία ναυπήγησης

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΩΣΗΣ

Περιεχόμενα:

 • Κεφάλαιο Α - Βασική θεωρία υπολογισμού
 • Κεφάλαιο Β - Παράμετροι της αντίστασης πρόωσης
 • Κεφάλαιο Γ - Ο σχηματισμός της εξίσωσης συσχέτισης
 • Κεφάλαιο Δ - Ο υπολογισμός της ισχύος των ελληνικού τύπου σκαφών
 • Κεφάλαιο Ε - Διερεύνηση της εξίσωσης - ελαχιστοποίησης της αντίστασης πρόωσης

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
 
 
Powered by Phoca Download