Διατηρημένα παραδοσιακά σκαριά - τα τελευταία δείγματα της μοναδικής ναυπηγικής τέχνης των παλιών μαστόρων της θάλασσας.

Back
Βαρκαλάς
Βαρκαλάς
Γατζάο
Γατζάο
Διάφορα
Διάφορα
Ιδιοκατασκευές
Ιδιοκατασκευές
Καραβόσκαρο
Καραβόσκαρο
Λιμναίες Βάρκες
Λιμναίες Βάρκες
Λίμπερτυ
Λίμπερτυ
Μπότης
Μπότης
Πέραμα
Πέραμα
Περαματάκι
Περαματάκι
Σαντάλα του Μαρμαρά
Σαντάλα του Μαρμαρά
Συμιακή Σκάφη
Συμιακή Σκάφη
Τράτα
Τράτα
Τρεχαντήρι
Τρεχαντήρι
Τσερνίκι
Τσερνίκι
Τσερνικοπέραμα
Τσερνικοπέραμα
Υδραίϊκος Βαρκαλάς
Υδραίϊκος Βαρκαλάς
Χανιώτικη Γαϊτα
Χανιώτικη Γαϊτα
 
 
Powered by Phoca Gallery