Η ιστορική Νάβα «ΑΧΙΛΛΕΥΣ»

Ομοίωμα της νάβας «ΑΧΙΛΛΕΥΣ» που ναυπηγήθηκε στις Σπέτσες το 1812 και ανήκε στην οικογένεια Μπόταση. Είχε μήκος τρόπιδας 38 ναυπηγικούς πήχεις και είχε κοστίσει 209 χιλιάδες γρόσια. Έλαβε λαμπρό μέρος σε πολλές ναυμαχίες του αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό το μεγάλο ύψος των καταρτιών καθώς και η μεγάλη επιφάνεια της ιστιοφορίας της.

Πηγές:

  • Σχέδια του ΑΧΙΛΛΕΥΣ σήμερα δεν υπάρχουν. Η κατασκευή του ομοιώματος, βασίστηκε κυρίως στις ναυπηγικές γραμμές της Γαλλικής κορβέτας «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ» ( εκτίθεται στο Ναυτικό Μουσείο του Παρισιού), που ήταν αναλόγου μεγέθους και κτίστηκε το 1811 (αρχικά με το όνομα La Coquille).
  • Οι ιδιαιτερότητες του καραβιού, όπως τα πολύ ψηλά κατάρτια και κάποια χαρακτηριστικά όπως το ακρόπρωρο και τα 16 κανόνια, αντλήθηκαν από την Χαλκογραφία του Λυκ. Κογεβίνα (φιλοτεχνήθηκε το1938) που βασίστηκε στον πίνακα του A. Roux που έγινε το 1814. Η χαλκογραφία του «ΑΧΙΛΛΕΥΣ» περιλαμβάνεται στο βιβλίο του υποναυάρχου Δημ. Γ. Φωκά «ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ», με τις 12 χαλκογραφίες των καραβιών του αγώνα από τον Λυκ. Κογεβίνα.
  • Τα στοιχεία για τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και την ιστιοφορία προήλθαν από σχέδια Αγγλικών και κυρίως Γαλλικών κορβετών ('LA CREOLE', ?L?ASTROLABE?) των αρχών του 19ου αιώνα, καθώς και από εκτενή ξένη σχετική βιβλιογραφία.

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  ΑΧΙΛΕΥΣ
Τύπος γάστρας :  Νάβα
Τύπος ιστιοφορίας :  Σταυρώσεις
   
   
Κλίμακα : 1:50
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : __,0 cm
Πλάτος : __,0 cm
Ύψος : __,0 cm
 

Φωτογραφίες από το μοντέλο

 

Φωτογραφίες από την κατασκευή