Το Μπρίκι "ΝΑΥΣΙΚΑ"

Αντίγραφο του Γαλαξιδιώτικου μπρικιού "ΝΑΥΣΙΚΑ". H κατασκευή του μοντέλου βασίστηκε σε μελέτη και σχέδια που έγιναν το 1998 από τον Κώστα Δαμιανίδη στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας φίλων του Γαλαξειδιού, που σκόπευε στην ναυπήγηση ενός Γαλαξειδιώτικου μπρικιού.

Σε αντίθεση με την σχετικά απλουστευμένη ιστιοφορία που έφερε το μπρίκι στα σχέδια, το μοντέλο φέρει την «εξελιγμένη» ιστιοφορία των τέλων του δευτέρου μισού του 19ου αιώνα (με τους διπλούς δόλωνες).

Η ιστιοφορία βασίστηκε κυρίως στα ακόλουθα :

Βιβλία:

  • Merchant sailing ships του Mac Gregor
  • The brig "IRENE" του E.W. Petrejus
  • Masting and Rigging the clipper ship and ocean carrier UNDERHILL
  • Plank on frame models (Vol II) UNDERHILL.

Σχέδια:

  • To Μπρίκι «Μαρία - Σοφία» UNDERHILL
  • Το Μπριγαντίνι «Λέων» UNDERHILL

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  ΝΑΥΣΙΚΑ
Τύπος γάστρας :  Καραβόσκαρο
Τύπος ιστιοφορίας :  Σταυρώσεις
   
   
Κλίμακα : 1:50
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : 76,0 cm
Πλάτος : __,0 cm
Ύψος : __,0 cm
 

Φωτογραφίες από το μοντέλο