Υδραίϊκος Βαρκαλάς με Σακολέβα

Αντίγραφο παραδοσιακού Υδραίϊκου μικρού Βαρκαλά με ιστιοφορία Σακολέβα. Οι ναυπηγικές γραμμές προέρχονται από μισμόδελο στο ναυπηγείο του Γριπαίου. Βιβλίο: Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική Κ. Δαμιανίδης, Β. Κωστούλας

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  -
Τύπος γάστρας :  Υδραίϊκος Βαρκαλάς
Τύπος ιστιοφορίας :  Σακολέβα
   
   
Κλίμακα : 1:20
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : 35,0 cm
Πλάτος : __,0 cm
Ύψος : __,0 cm
 

Φωτογραφίες από το μοντέλο