Υδραίϊκη βάρκα (βαρκαλάς) με Λατίνι

Μοντέλο παραδοσιακής Υδραίικης βάρκας. Κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σχέδια του φίλου και μέλους του naftotopos Ν. Βλαβιανού, τα οποία αποτελούν και προσφορά προς όλα τα μέλη του naftotopos. 

Το ξύλο της καρίνας, των ποδοσταμάτων και του πετσώματος είναι από φλαμούρι, ενώ των νομέων από κόντρα πλακέ. Για το ταμπούκι της μηχανής χρησιμοποιήθηκε ξύλο balsa 2 χιλιοστών.

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  Ανεμώνη
Τύπος γάστρας :  Υδραίικος βαρκαλάς
Τύπος ιστιοφορίας :  Λατίνι
   
   
Κλίμακα : 1:15
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : 39,0 cm
Πλάτος : 14,0 cm
Ύψος : __,0 cm
 

Φωτογραφίες από το μοντέλο