Πέραμα με ιστιοφορία 'Λόβερο'

Αντίγραφο Περάματος με ιστιοφορία Λόβερο.Οι φωτογραφίες προέρχονται από την έκθεση μοντέλων ελληνικών παραδοσιακών σκαριών που διοργανώθηκε από το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας, στο πλαίσιο της ναυτικής εβδομάδας το έτος 2006.

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  -
Τύπος γάστρας :  Πέραμα
Τύπος ιστιοφορίας :  Λόβερο
   
   
Κλίμακα : 1:32
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : 56,0 cm
Πλάτος : 15,6 cm
Ύψος : __,0 cm
 

Φωτογραφίες από το μοντέλο