Μικρή βάρκα παπαδιά

Ομοίωμα μικρής παραδοσιακής ξύλινης βάρκας παπαδιά (με καθρέπτη στην πρύμνη).

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  -
Τύπος γάστρας :  Βάρκα παπαδιά
Τύπος ιστιοφορίας :  -
   
   
Κλίμακα : 1:30
Μήκος γάστρας : 23,0 cm
Ολικό μήκος : __,0 cm
Πλάτος : __,0 cm
Ύψος : __,0 cm
  

Φωτογραφίες από το μοντέλο

 

 

Φωτογραφίες από την κατασκευή