Παραδοσιακή Σακολέβα

Αντίγραφο παραδοσιακού μικρού ιστιοφόρου σκάφους που κατασκευαζόταν στην Ελλάδα από τα τέλη του 18ου και κατά το 19ο αιώνα. Το μοντέλο είναι βασισμένο στα σχέδια του A.Paris από το βιβλίο του Souvenirs de marine conserves.

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  -
Τύπος γάστρας :  Σακολέβα
Τύπος ιστιοφορίας :  Σακολέβα
   
   
Κλίμακα : 1:16
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : 80,0 cm
Πλάτος : 21,0 cm
Ύψος : 76,0 cm
 

Φωτογραφίες από το μοντέλο

ShipPhoto_01_BS.jpg ShipPhoto_02_BS.jpg ShipPhoto_03_BS.jpg

ShipPhoto_04_BS.jpg ShipPhoto_05_BS.jpg ShipPhoto_06_BS.jpg

ShipPhoto_07_BS.jpg ShipPhoto_08_BS.jpg

 

Εκτύπωση