Υδραίϊκος Βαρκαλάς με Σακολέβα

Αντίγραφο παραδοσιακού Υδραίϊκου μικρού Βαρκαλά με ιστιοφορία Σακολέβα. Οι ναυπηγικές γραμμές προέρχονται από μισμόδελο στο ναυπηγείο του Γριπαίου. Βιβλίο: Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική Κ. Δαμιανίδης, Β. Κωστούλας

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  -
Τύπος γάστρας :  Υδραίϊκος Βαρκαλάς
Τύπος ιστιοφορίας :  Σακολέβα
   
   
Κλίμακα : 1:20
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : 35,0 cm
Πλάτος : __,0 cm
Ύψος : __,0 cm
 

Φωτογραφίες από το μοντέλο

ShipPhoto_01_BS.jpg ShipPhoto_02_BS.jpg ShipPhoto_03_BS.jpg

ShipPhoto_04_BS.jpg ShipPhoto_05_BS.jpg ShipPhoto_06_BS.jpg

ShipPhoto_07_BS.jpg ShipPhoto_08_BS.jpg ShipPhoto_09_BS.jpg

ShipPhoto_10_BS.jpg ShipPhoto_11_BS.jpg ShipPhoto_12_BS.jpg

ShipPhoto_13_BS.jpg

 

Εκτύπωση