Υδραίϊκη βάρκα (βαρκαλάς) με Λατίνι

Μοντέλο παραδοσιακής Υδραίικης βάρκας. Κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σχέδια του φίλου και μέλους του naftotopos Ν. Βλαβιανού, τα οποία αποτελούν και προσφορά προς όλα τα μέλη του naftotopos. 

Το ξύλο της καρίνας, των ποδοσταμάτων και του πετσώματος είναι από φλαμούρι, ενώ των νομέων από κόντρα πλακέ. Για το ταμπούκι της μηχανής χρησιμοποιήθηκε ξύλο balsa 2 χιλιοστών.

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  Ανεμώνη
Τύπος γάστρας :  Υδραίικος βαρκαλάς
Τύπος ιστιοφορίας :  Λατίνι
   
   
Κλίμακα : 1:15
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : 39,0 cm
Πλάτος : 14,0 cm
Ύψος : __,0 cm
 

Φωτογραφίες από το μοντέλο

Anemoni_01.jpg Anemoni_02.jpg Anemoni_03.jpg

Anemoni_04.jpg Anemoni_05.jpg Anemoni_06.jpg

Anemoni_07.jpg Anemoni_08.jpg Anemoni_09.jpg

Anemoni_10.jpg ShipPhoto_01_BS.jpg

 

Εκτύπωση