Μικρή βάρκα παπαδιά

Ομοίωμα μικρής παραδοσιακής ξύλινης βάρκας παπαδιά (με καθρέπτη στην πρύμνη).

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  -
Τύπος γάστρας :  Βάρκα παπαδιά
Τύπος ιστιοφορίας :  -
   
   
Κλίμακα : 1:30
Μήκος γάστρας : 23,0 cm
Ολικό μήκος : __,0 cm
Πλάτος : __,0 cm
Ύψος : __,0 cm
  

Φωτογραφίες από το μοντέλο

ShipPhoto_01_BS.jpg VarkaPapadia_02.jpg VarkaPapadia_03.jpg

VarkaPapadia_04.jpg VarkaPapadia_05.jpg VarkaPapadia_06.jpg

VarkaPapadia_07.jpg VarkaPapadia_08.jpg

 

 

Φωτογραφίες από την κατασκευή

LitleBoat_UC_01.jpg LitleBoat_UC_02.jpg LitleBoat_UC_03.jpg

LitleBoat_UC_04.jpg LitleBoat_UC_05.jpg LitleBoat_UC_06.jpg

LitleBoat_UC_07.jpg LitleBoat_UC_08.jpg LitleBoat_UC_09.jpg

LitleBoat_UC_10.jpg LitleBoat_UC_11.jpg LitleBoat_UC_12.jpg

LitleBoat_UC_13.jpg LitleBoat_UC_14.jpg LitleBoat_UC_15.jpg

LitleBoat_UC_16.jpg LitleBoat_UC_17.jpg LitleBoat_UC_18.jpg

LitleBoat_UC_19.jpg

 

Εκτύπωση