Συμιακή Σκάφη

Ομοίωμα παραδοσιακού σπογγαλιευτικού σκάφους από τη Σύμη. Το μοντέλο φέρει μισολάτινομε σταυρώσεις και φλόκους, που συνήθιζαν να αρματώνουν τις σκάφες στις αρχές του 1900. Το μισολάτινο, έναντι της προγενέστερης σακκολέβας προσφέρει καλύτερη ικανότητα χειρισμού αλλά και ικανότητα πλεύσης στα όρτσα. Τα τετράγωνα πανιά βοηθούσαν τις άπνοιες και στα πρίμα.

Το μοντέλο έχει συνολικό μήκος 67,0 cm, παρουσιάζεται αραγμένο κατά την επιστροφή του στο λιμάνι, με τα πανιά του απλωμένα αντίνεμα να στεγνώνουν, το αμπάρι άδειο από το φορτίο του, με βγαλμένα τα πανιώλα να φαίνεται το έρμα του (συνήθως από μεγάλα χαλίκια), με ανοιχτή την πρυμνιά υπερκατασκευή (κουκέτα), όπως συνήθιζαν να ξαρματώνουν και να ξεφορτώνουν τα σκάφη μετά από ταξίδι και πριν τα ανελκύσουν στο καρνάγιο Χαράνι της Σύμης.

Βιβλιογραφία:

  • "ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ" από το ένθετο "ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ" της Καθημερινής
  • Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική - Κ. Δαμιανίδης

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  -
Τύπος γάστρας :  Συμιακή Σκάφη
Τύπος ιστιοφορίας :  Μισολάτινο με σταυρώσεις και φλόκους
   
   
Κλίμακα : 1:30
Μήκος γάστρας : __,0 cm
Ολικό μήκος : 44,0 cm
Πλάτος : 10,4 cm
Ύψος : 50,0 cm
 

Φωτογραφίες από το μοντέλο