Τσερνικοπέραμα με ιστιοφορία Κέρκουρος (Κότερο ή Μπούμα και φλόκο)

Ομοίωμα παραδοσιακού Τσερνικοπεράματος με ιστιοφορία : Κέρκουρος (Κότερο ή Μπούμα και φλόκο).

Η κατασκευή ακολούθησε το σχέδιο των γραμμών του Τσερνικοπεράματος «Σελήνη»  και όπως αποτυπώνεται στο βιβλίο Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική του Κ. Δαμιανίδη (σελ 58).

Ο εξαρτισμός και η ιστιοφορία  του μοντέλου, βασίστηκε στο βιβλίο «Περί εξαρτισμού των πλοίων» του Κοτσοβίλη (σελ. 66). 

Επιλογή χρωμάτων: Από προφορική-γραπτή παράδοση για τα χρώματα των Περαμάτων και προσωπική αισθητική. 

Υλικά Κατασκευής:

Για την κατασκευή του μοντέλου έχει χρησιμοποιηθεί ξυλεία οξυάς - abura και είναι κατασκευασμένο από το «μηδέν» (scratch built εκτός από μακαράδες).

 

Χαρακτηριστικά

Όνομα μοντέλου:  
Τύπος γάστρας :  Τσερνικοπέραμα
Τύπος ιστιοφορίας :  Κέρκουρος (κότερο ή Μπούμα)
   
   
Κλίμακα : 1:32
Μήκος γάστρας : 61,0 cm
Ολικό μήκος : __,0 cm
Πλάτος : 14,0 cm
Ύψος : 45,0 cm
  

Φωτογραφίες από το μοντέλο

 

Φωτογραφίες από την κατασκευή του μοντέλου