Σαΐτα ή Σαϊτιά ή Saettia

Το μοντέλο που παρουσιάζεται αποτελεί μία κατακευαστική προσέγγιση Σαΐτας. Οι Σαϊτιές ή Σαΐτες ήταν ένας τύπος λατινάδικου και διέφεραν διότι είχαν στο πλωριό κατάρτι σταυρώσεις. Μερικοί συγγραφείς τη θεωρούν μάλιστα ως μία παραλλαγή του βρικιού. Στην αρχή ξεκίνησαν ως κωπήλατα σκάφη και ήσαν πολύ γρήγορα. Στα Μικρασιατικά παράλια τις έλεγαν σάικες και τις μεγάλες, σαν καράβια που ήταν, καραβοσαϊτιές ή καραβοσαίτες.