Ναυτικό Μουσείου του Δήμου Καλυμνίων

Τo Ναυτικό Μουσείου του Δήμου Καλυμνίων συστάθηκε το 1994. και στεγάζεται στην πρώην Βουβάλειο Ναυτική Σχολή, στο κέντρο του λιμανιού της Πόθιας. Σκοπός της ίδρυσης του ήταν και είναι η διάσωση, διαφύλαξη, συντήρηση και προβολή των τεκμηρίων των επιτευγμάτων των Καλυμνίων στη θάλασσα και ιδιαίτερα στην σπογγαλιεία, στην οποία επιδίδονται για αιώνες.

Στη συλλογή του Μουσείου περιλαμβάνονται, εκτός από διάφορα θαλάσσια ευρήματα (άγκυρες, αμφορείς, όστρακα, σφουγγάρια κ.α.] και όλα τα εργαλεία και συσκευές που κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν στην σπογγαλιεία, όπως οι σκανταλόπετρες [το πρωτόγονο βοήθημα κατάδυσης του γυμνού δύτη], τα σκάφανδρα, (ολόσωμη φόρμα και χάλκινη περικεφαλαία), τα Φερνέζ, (συσκευή με ολο-πρόσωπη μάσκα και σωλήνα παροχής αέρα], καθώς και η συσκευή του σύγχρονου δύτη (φόρμα, μάσκα και αεροσωλήνας) μαζί με όλα τα σχετικά συστήματα αεραντλιών παροχής αέρα, τα οποία πλαισιώνονται από πλούσιο φωτογραφικό.

Τα εκθέματα συμπληρώνονται από μια μεγάλη συλλογή από σφουγγάρια όλων των κατηγοριών και προελεύσεων (ορισμένα των οποίων είναι υπερμεγέθη], καθώς και από εργαλεία και συσκευές επεξεργασίας σφουγγαριών (ψαλίδια, στιτήρες και πρέσες],

Στα εκθέματα του, επίσης, υπάρχουν εργαλεία και συσκευές, μαζί με φωτογραφικό υλικό από τα ναυπηγεία του νησιού καθώς και ομοιώματα διαφόρων τύπων σκαφών. Στο πλαίσιο των σκοπών του Μουσείου ανάγεται και η συλλογή σχετικής βιβλιογραφίας προς τεκμηρίωση των εκθεμάτων του, καθώς και η συγγραφή διαφόρων άρθρων και εργασιών για την ευρύτερη προβολή του.
Τα περιορισμένα μέσα του μουσείου από πλευράς χώρου, οικονομικής στήριξης και προσωπικού δεν επιτρέπουν στο Μουσείο μεγαλύτερες δράσεις, οι δε κατά καιρούς προσπάθειες επέκτασης δεν ευδοκίμησαν, παρ' ότι η Βοήθεια των κατοίκων σε διάθεση αντικειμένων και κειμηλίων υπήρξε αμέριστη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ναυτικό Μουσείο Δήμου Καλυμνίων, 85200 Τηλ.: 22430 51Ί7Ί / 22430 50910, Fax: 22430