Το Περαματάκι

Χαρακτηριστικός τύπος βάρκας που συναντάται ακόμα και σήμερα στην νήσο Λέσβο. Το όνομά του, προέρχεται από το υποκοριστικό του «Περάματος» καθώς παρουσιάζει κάποιες μορφολογικές ομοιότητες με αυτόν τον τύπο σκαριού.

Έτσι όπως στο «Πέραμα» και εδώ η κουπαστή σταματά πριν το πλωριό και το πρυμνιό ποδοστάματα, χωρίς όμως να υπάρχει ο χαρακτηριστικός «καθρέφτης» της πλώρης των «Περαμάτων». Ένα ακόμα χαρακτηριστικό στο «Περαματάκι» είναι και η προέκταση του κουρζέτου (και κατά συνέπεια της κουβέρτας (καταστρώματος)) μέχρι την εξωτερική επιφάνεια των ποδοσταμάτων. Την προέκταση του κουρζέτου (κάτω από αυτό) ακολουθούν ακόμα 2-3 μαδέρια του πετσώματος της γάστρας , ενώ στην συνέχεια το πέτσωμα ολοκληρώνεται με τον παραδοσιακό τρόπο.

Το μήκος του μπορεί να φτάσει μέχρι τα 8 μέτρα και χρησιμοποιείται κυρίως για παράκτια αλιεία.

Πηγές - Σχετική Βιβλιογραφία:

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ - Κώστας Α. Δαμιανίδης
  • Φωτογράφιση: Θ. Γιαννίκος