Ο κεραμοναυπηγός

Ο Χρήστος Γιαννακόπουλος είναι ένας από εμάς. Με σπουδές κεραμικής αλλά με τα μάτια στο πέλαγο, διαθέτει την καλλιτεχνική του προοπτική αποκλειστικά στην πήλινη αναπαράσταση παραδοσιακών σκαριών.

Δεν κατασκευάζει "απλά καραβάκια". Κάθε του έργο είναι μελετημένο μέσα από ικανή βιβλιογραφία. Έχει τυπολογία και ταυτότητα. Καραβόσκαρο με ιστιοφορία Λόβερο, Τρεχαντήρι με ιστιοφορία Μπρατσέρα, Υδραίικος Βαρκαλάς και άλλα πολλά. Καράβια και πηλός. Λίγοι θα μπορούσαν να σκεφτούν κάποια σχέση μεταξύ τους. Ακόμα και η αναφορά στην καλλιτεχνική πήλινη αναπαράσταση καραβιών, μοιραία οδηγεί σε δυσπιστία ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα. Ενδεχομένως όμως τέτοιες σκέψεις δεν έχουν συμπεριλάβει το κίνητρο και την πηγή δύναμης του καλλιτέχνη. Όμως όλοι εμείς, οι μαγεμένοι από τα παραδοσιακά σκαριά γνωρίζουμε ότι η αγάπη και το μεράκι καταφέρνουν τα πάντα. 

Ο Χρήστος Γιαννακόπουλος είναι ένας από εμάς. Με σπουδές κεραμικής αλλά με τα μάτια στο πέλαγο, διαθέτει την καλλιτεχνική του προοπτική αποκλειστικά στην πήλινη αναπαράσταση παραδοσιακών σκαριών.

Article_07004_Photo01.jpg

Καραβόσκαρο με ιστιοφορία Λοβερο

 

Δεν κατασκευάζει "απλά καραβάκια". Κάθε του έργο είναι μελετημένο μέσα από ικανή βιβλιογραφία. Έχει τυπολογία και ταυτότητα. Καραβόσκαρο με ιστιοφορία Λόβερο, Τρεχαντήρι με ιστιοφορία Μπρατσέρα, Υδραίικος Βαρκαλάς και άλλα πολλά.

Το κεραμικό υλικό σχηματοποιείται πάνω σε φόρμες (καλούπια) κατασκευασμένες με προσοχή στον χαρακτήρα της γάστρας κάθε σκαριού. Στην συνέχεια τοποθετούνται τα άρμενα... (ομοίως πηλός και σίδηρος μαζί).

Το σύνολο που προκείπτει, ψήνεται στους 1100 oC, χρωματίζεται με οξείδια μετάλων, μπατάνας και επαναψήνεται στους 1050 oC για να πάρει την τελική του μορφή.

Στα έργα του Κεραμοναυπηγού. μπορούμε να δούμε την δύναμη του ανέμου και την αίσθηση της πλεύσης.να νοιώσουμε την αλμύρα και την φθορά του χρόνου.

Αλλά... ας μιλήσουν καλύτερα οι εικόνες.